Asociación de Comercios de Free Shops de Rivera

Asociación de Comercios de Free Shops de Rivera
Información:

Directiva:

Presidente: Maria Lina Varela

Vicepresidente: Nelly Ferreira

Secretario: Rodrigo Varela

 


asociaciondefreeshopsderivera@gmail.com


www.freeshopsderivera.com.uy


Tel 4623 0741


Mr. Vera N° 1119 Piso 1 Of. 102